SOLBERG MUSIKKORPS' STØTTEGRUPPE
Medlemskapet medfører ingen forpliktelser.

Noen medlemmer synes det er hyggelig å kunne samarbeide noe tettere med korpset, f.eks kaffe-/kakesalg i forbindelse med konserter. Ca 14 personer møtes den andre tirsdagen i måneden kl 19. Møtene går på rundgang hjemme hos deltakerne. Foruten informasjon om korpset er det også lagt vekt på den sosiale siden av møtene. Etter at diverse saker er tatt opp og protokollført, sitter man og småprater om løst og fast til en kopp kaffe og et kakestykke. Hver enkelt innbetaler kr 30 til kassereren i støttegruppa. På hvert møte loddes det ut to småting som møteholderen har kjøpt inn. Møtene slutter ca kl 21. Støttegruppa er meget stolt av Solberg Musikkorps, både når det gjelder det musikalske og ikke minst marsjering! Historikk 03.03.1959: Styret i Solberg Musikkorps innbød til konstituerende møte for å få dannet en damegruppe innen korpset. Damegruppen som ble dannet, holdt i en årrekke sine møter hver 14. dag. Det ble jobbet iherdig med forskjellige saker, bl.a.: Banner til korpset (1960), basarer, bevertning og borddekking m.v. i forbindelse med korpsets "gammeldans- arrangementer" på lørdager, julemesser, bistand til korpset i forbindelse med kaffe-/kakesalg ved forskjellige konsertarrangementer. 01.12.93: "Damegruppas" navn ble endret til: SOLBERG MUSIKKORPS' STØTTEGRUPPE. 12.12.94: "Støttegruppa" fikk sine to første mannlige medlemmer: Freddy Kristiansen og Ole Fjellbo. Ikke lenge etter sluttet flere mannlige medlemmer seg til. Dermed ble grunnlaget lagt for dagens støttegruppe, se innledningen ovenfor. Har flere lyst til å melde seg inn i "støttegruppa", vennligst kontakt undertegnede. Mariann Andresen (Leder) tlf: 32 87 17 04 Kari Fjellbo (Sekretær) tlf: 32 87 04 02 "Støttegruppa" har for tiden nære femti medlemmer. Kontingenten er p.t. kr 150 pr halvår.