Situasjonen rundt Covid19

Situasjonen rundt Covid19

Publisert av Hans Vidar Steen den 26.03.20. Oppdatert 08.06.20.

Info fra NMF:

et er et generelt forbud mot kulturarrangementer hvor personer fysisk møtes og idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs. Dette forbudet er uendret.

Helsedirektoratet har imidlertid den 1. april presisert hvordan forbudet mot organisert idrettsaktivitet skal forstås, i form av en supplerende veiledning. I praksis gjør Helsedirektoratet det ved å vise til gjeldende anbefaling fra 27. mars om avstand mellom personer og samling i grupper, hvilket er maks fem personer og en fysisk avstand på minst 2 meter. Videre presiseres det at dersom nærkontakt er unngåelig, kan ikke idrettsaktiviteten gjennomføres. Det kan heller ikke gjennomføres aktivitet som innebærer risiko for smittespredning, herunder felles bruk av utstyr eller garderober.

Musikkøvelser må forstås som et kulturarrangement. Norsk musikkråd har anmodet Helsedirektoratet en tilbakemelding på hvorvidt organisert musikkaktivitet kan gjennomføres, innendørs og utendørs, dersom det er maks 5 personer og hver person har en avstand på minst 2 meter, og det forøvrig tas de forbehold om å unngå kontaktsmitte slik Helsedirektoratet anbefaler det.

Vi har ikke fått tilbakemelding på vår henvendelse til Helsedirektoratet. På generelt grunnlag viser Hdir til de generelle anbefalingene som er gitt, at musikklivet ikke kan benytte seg av idrettens regler og at lokallagene bes kontakte egen kommune i tvilstilfeller. Vi tilrår til å avvente Helsedirektoratets endelige tilbakemelding, og at alle kulturarrangementer og øvelser der flere skal møtes fysisk forblir utsatt inntil dette er brakt på det rene.