Årsmøtet Solberg Musikkorps - 2016

Publisert av Hans Vidar Steen den 12.03.16.

Styret:

Leder: Thor Stengrimsen
Nestleder: Ingar Andresen
Sekretær: Kjersti MArtinsen
Kasserer: Lisbeth Poulsen
Styremedlem: Morten Engedal
Varamedlem: Brynjar Henriksen

Musikkutvalg:
Leder: Cathrine Halvorsen
Medlem: Thor Stengrimsen
Medlem: Kjetil Ebbestad
Dirigent tiltrer utvalg

Arr & Pr
Leder: Ingar Andresen
Medlem: Anett Glittfjell
Medlem: Brynjar Henriksen

Dugnad
Leder: Styret
Medlem: Lisbeth Poulsen
Medlem: Erik Mathiassen

Materialansvarlig
Lisbeth Poulsen

Representant Musikkblest
Per Arne Sveum

Revisorer
Bjørg Stevnhoved
Hilde Lien

Valgkomite
Leder: Brynjar Henriksen
Medlem: Cathrine Røkaas
Medlem: Mariann Ruø